Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Oulun Tervaporvarien Nuorkauppakamari ry
Y-tunnus: 1084841-9
Yhteyshenkilö: Henna Määttä
Sähköpostiosoite: pres@jciouluntervaporvarit.fi
Toimipaikka: Oulu

2. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään yhteydenottoa pyytäneiden henkilöiden tavoittamiseen, tapahtumien suunnitteluun ja tapahtumien ilmoittautumisten vastaanottamiseen, käsittelyyn ja ilmoittautuneiden informointiin. Käsittely perustuu lomakkeen täyttäneiden suostumukseen, joka annetaan lomaketta täyttäessä.

3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään lomakkeen täyttäneen suostumuksella, tai ko. henkilön tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

4. Rekisterin tietosisältö
Yrityksen ja lomakkeen täyttäjän nimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero sekä joissain tapauksissa Rooli yrityksessä.

5. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisterin hallitsijan ulkopuolelle. Osa käytetyistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Rekisterin suojaus
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjää edustavilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

9. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.