Enemmän yhdessä

Koulutustoiminta

Toimintamme tukee jäsenistömme osaamisen kehittämistä, ja siksi koulutustoiminta on toimintamme keskiössä. Jäsenenä voit kehittää itseäsi monimuotoisen koulutustoiminnan, tapahtumien ja projektien kautta.

Kamaritoiminnassa kehittyneet taidot ja osaaminen ovat suoraan hyödynnettävissä työelämässä paikallisesti, kansallisesti sekä kansainvälisesti. Koulutustarjonnasta löytyy esimerkiksi puhe- ja esiintymistaitoihin, projektinhallinta- ja johtamistaitoihin, taloustaitoihin sekä strategiaosaamiseen liittyviä kokonaisuuksia. Lisäksi kannustamme jäsenistöämme jakamaan omaa osaamistaan kouluttamalla yhteisössämme.

START-koulutukset ovat koejäsenille ja toiminnasta kiinnostuneille henkilöille tarkoitettu tilaisuus. Tarkoitus on esitellä kamaritoimintaa yleisesti sekä erilaisia projekteja.

Puhekoulutuksessa pääset kehittämään puhe- ja esiintymistaitoja. Koulutus antaa valmiuksia osallistua kamarin jokavuotiseen puhekilpailuun. Puhekilpailussa pidetään lyhyen valmistautumisajan jälkeen lyhyt puhe annetusta aiheesta.

Debattikoulutuksessa pääset turvallisessa ympäristössä harjoittelemaan puhe- ja debatointitaitoja yhdessä muiden kamarilaisten kanssa.

Lisäksi järjestämme lukuisia muita koulutuksia ympäri vuoden jäsenkyselyn perusteella

Tapahtumatoiminta

Oulun Tervaporvarien Nuorkauppakamari järjestää useita kymmeniä tapahtumia vuodessa. Tapahtumat ovat erilaisia perhetapahtumia, liikunnallisia aktiviteetteja, verkostoitumista tukevaa toimintaa sekä yritysvierailuja. Toteutamme tapahtumia itse, mutta myös yhteistyössä yritysten ja kumppaneidemme kanssa.