Toimintamme

Arvomme

Toimintaamme tukevia arvoja ovat rohkea uteliaisuus, vastuullisuus ja “tervisheimo”. Toimintamme tukee yksilön ja toiminnan oppimista, mikä tarkoittaa parempia valintoja ja päätöksiä arjessamme ja toiminnassamme. Olemme yhteisönä myös valmiita uudistumaan, ja heittäytymään kokeilukulttuurin hengessä. Tervisläisyys näkyy yhteisössä aktiivisena ja merkityksellisenä toimintana turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä.

Historia

Oulun Tervaporvarien Nuorkauppakamari sai alkunsa vuonna 1992, kun perustajajäsenet kokivat perinteisen nuorkauppakamaritoiminnan liian jäykäksi ja päättivät yhdessä perustaa uuden, rennomman ja erilaisen kamarin. Oulun Tervaporvarien Nuorkauppakamari syntyi siten ns. kapinakamariksi joka vielä tänä päivänäkin tekee asiat omalla tavallaan, erottuu positiivisesti yhteishengellään ja uskaltaa rohkeasti kehittää ja nostaa asioita keskusteluun.

Paikallinen vaikuttavuus

Oulun Tervaporvarien Nuorkauppakamarin toiminta-alueena on Oulun talousalue ja kamarin tehtävänä on vaikuttaa positiivisesti alueen kehitykseen sekä kehittää oman jäsenistönsä osaamista, verkostoitumista ja menestystä työelämässä. Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan koulutuksiin aktiivisesti ja kamari järjestää itse mielenkiintoista koulutusta jäsenlähtöisesti ja jäsenistön työelämäosaamista hyödyntäen.

Projektitoiminta

Kansainvälisesti nuorkauppakamaritoiminta on sitoutunut edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita omassa toiminnassaan. JCI onkin ainut taho maailmassa, joka saa käyttää omassa logossaan YK:n maapalloa. Näiden periaatteiden mukaisesti myös meidän toimintaamme kuuluvat tärkeänä osana yhteiset projektit, jotka voivat olla mitä vain yksittäisestä tapahtumasta monivuotisiin yhteiskunnallisesti vaikuttaviin hankkeisiin. Projekteissa korostuu yhteistyö ja yhdessä tekeminen sekä paikallinen verkosto.
YK:n kestävän kehityksen tavoitteita noudattaen projektiemme tavoitteena on oppia uutta ja vaikuttaa positiivisesti jäsenistön kehittymiseen, yhteiskuntaan sekä kotikaupunkiin. Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan koulutuksiin aktiivisesti ja kamari järjestää itse mielenkiintoista koulutusta jäsenlähtöisesti ja jäsenistön työelämäosaamista hyödyntäen.

Vaikutamme kansallisesti ja kansainvälisesti

Olemme osa Suomen Nuorkauppakamareita ja kansainvälistä JCI verkostoa. Jäsenistömme osallistuu säännöllisesti paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin kokouksiin ympäri Suomea. Lisäksi toteutamme Suomen Nuorkauppakamarien valtakunnallisia projekteja kuten Tuottava idea, Vuoden Nuori Johtaja sekä International Employer of Year -kilpailut.

Nuorkauppakamaritoiminta on kansainvälistä, jonka myötä jäsenemme pääsevät osallistumaan Euroopan ja maailmantason kokouksiin vuosittain ympäri maailmaa.

Tervisten missio

Tervisheimo – kannustava kasvun ja oppimisen alusta, ilon kautta

Tervisten visio

Vetovoimainen brändi ja haluttu kumppani